ViasatNET SES Flat paketi

FLAT PAKETI | FREEZONE PAKETI | PAKETI OGRANIČENOG PROMETAViasatNETStart

ViasatNETStartdownload: 256 Kbit/s / upload: 64 Kbit/s
cijena: 20 € + PDV

 
ViasatNETSilver

ViasatNETSilverdownload: 1Mbit/s / upload: 128kbit/s
cijena: 50 € + PDV

 
ViasatNETGold 2X

ViasatNETGold 2X 3Mb/256download: 3Mbit/s / upload: 256kbit/s
cijena: 95 € + PDV

 
ViasatNETGold Business

ViasatNETGold Businessdownload: 4Mbit/s / upload: 320kbit/s
cijena: 174 € + PDV

 
ViasatNETPlus

ViasatNETPlusdownload: 512 Kbit/s / upload: 96 Kbit/s
cijena: 40 € + PDV

 
ViasatNETGold X

ViasatNETGolddownload: 2Mbit/s / upload: 256kbit/s
cijena: 70 € + PDV

 
ViasatNETGold 3X

ViasatNETGold 3X 4Mb/256download: 4Mbit/s / upload: 256kbit/s
cijena: 118 € + PDV

 


Oprema - tanjur, LNB i modem


Ethernet 10/100 baseT modem

satelitski tanjur promjera 80 cm

kombinirani LNB i 500mW odašiljač


cijena: 450€

Naknade i montaža

Jednokratna naknada aktivacije korisničkog računa: 50€ + PDV

Jednokratna naknada aktivacije Freezone paketa: 10€ + PDV

Jednokratna naknada aktivacije Voip paketa: 10€ + PDV

Jednokratna naknada dodatnog prometa (za ograničene pakete): 1 GB = 10€ + PDV

Paketi

Paketi

Avantihylas

Fair Use Policy

Fair Use Policy

Pokrivenost (footprints)