Pokrivenost - Astra (footprints)

Ovisno o lokaciji, provjerite koliki vam promjer satelitskog tanjura treba.

ASTRA 2 / 28,2°E

Pokrivenost - Astra (footprints)

ASTRA 3 / 23,2°E

Pokrivenost - Astra (footprints)

 

Pokrivenost (footprints)

Pokrivenost - Hylas (footprints)
HYLAS
Pokrivenost - Astra (footprints)
ASTRA